50 Soal Online Latihan UAS Bahasa Daerah Kelas 6 dan Kunci Jawaban


Contoh 50 Soal Online Latihan UAS Bahasa Daerah kelas 6 dan Kunci Jawaban dbawah ini

UNTUK MENGERJAKAN SECARA ONLINE DIBAWAH INI
-- > Soal online 50 butir kelas 6 Bahasa Daerah Gratis 

Untuk mendaftar KELOMPOK BELAJARQ Persiapan kelas 1,2,3,4 dan 5 Kurikulum 2013 disini
Biaya 30 Ribu khusus persiapan PAS/UAS bulan ini

Wacanen kang patitis !
Satwa  Koleksi KBS Mati

SURABAYA,  TEMPO . CO. Esuk mau , selasa  7 Januari 2014, KBS ( Kebun Binatang Surabaya ) digegerake karo matine Michael, singa Afrika  ing njero kandhange.  Michael sing umure lagi 1,5  tahun iku mati kajiret kawat waja ( sling ) sing dienggo narik lawang kandhange.  Sabanjure anak wedhus gunung Afrika uga ditemokake mati ing kandhange.
Kematian iki banjur ndadekake pitakonan.  Akeh pihak sing rumangsa kematiane Michael mau ora wajar.  Salah sijine senior Advisor World Wide Foundation ( WWF) Indonesia , Hadi Alikodra.  Manut panemune , ora ana kewan mati kanthi njiret gulune dhewe.
Ndeleng kahanan iki , Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya,  AKBP  Firman , banjur ngadakake autopsi marang bangkene Michael .  Asil autopsi  sawetara , Michael mati keracunan amarga gulune kajiret kawat waja (sling ).  Bab iki disebabake kewan iki akeh tingkahe.
Kanggo njaga keamanane satwa ing njero KBS,  ing njero kandhang satwa konservasi lan fasilitas show satwa bakal dipasang kamera CCTV. Tujuane supaya  kandhang satwa bisa dipantau terus  lan nyegah tindakan jahat utawa sabotase marang satwa-satwa mau.

I. Wenehana tanda ping ( X ) ing aksara a, b, c utawa d sing  ana ing ngarepe wangsulan sing paling bener !

1. Sapa paraga utawa tokoh utama ing wacan ndhuwur ?
A .Michael
B. AKBP Firman
C. Hadi Alikodra
D. Kasat Reskrim

2. Kepriye asile autopsi  marang bangkene Michael   ?
A. Michael mati  keracunan                     
B. Michael mati dipateni
C. Michael mati kekurangan oksigen
D. Michael mati bunuh diri

3. Ukara pitakon kang mathuk kanggo mangerteni isi paragraf  kapisan  yaiku . . ..
A. Kapan Michael, Singa Afrika iku mati ? 
B.  Apa sing ditindakake Kasat Reskrim ?
C. Kepriye cara  nyegah kadadeyan iku  ? 
D. Kenek apa singa Afrika iku mati ?

4.  Budi        : ” Pak, Pakaian lan obat-obatan ingkang sampun dipun bungkus lajeng dipun   asta  dhateng pundi, Pak ?”
Pak Mardi : ”O, masalah kuwi gampang. Sesuk yen wis dibungkusi, ana petugas saka PMI sing njupuk.”
     Wati : ” . . . . ?”
     Pak Mardi : ” Prayogane ya mengkono,  Kanthi dibungkus dhewe –dhewe, gampang anggone njupuk sing diperlokake.”
     Ukara  basa krama inggil sing cocog kanggo njangkepi pacelathonan ing ndhuwur yaiku  . . .
A. ” Pak, Pakaian lan obat-obatan ingkang sampun dipun bungkus lajeng dipun   asta dhateng pundi, Pak ?”
B. ”O, masalah kuwi gampang. Sesuk yen wis dibungkusi, ana petugas saka PMI sing njupuk.”
C. ” Pakaian diwasa kaliyan lare-lare punapa dipun bungkus benten-benten, Pak?”
D. ”Prayogane ya mengkono,  Kanthi dibungkus dhewe –dhewe, gampang anggone njupuk sing diperlokake.”

5.  Kembange dak sirami saben sore .   Yen didadekake ukara  tanduk . . ..
A. Saben sore  kembange  dak sirami.
B. Kembange nyiram aku saben sore.
C. Aku nyirami kembange saben sore.
D. Kowe nyirami kembange  saben sore.

 6. Layangan

Delengen ika ,
Lelumban ing langit biru.
Ngiwo nengen munggah mudhun
Kaya iya-iya
Kegedhen angin pedhot , kabur endi parane
Aku iki mung sadermo lakon
Gumantung marang si Kuncung
sing nglakokake benang

    guritan sapada ing ndhuwur  yen digancarake ( didadekake prosa ) . . ..
A.Wong urip iku aja duwe watak gumedhe amarga kabeh iku  mung titipane gusti Allah.
B. Manungsa iku duwe panguwasa awit tinakdir minangka makluk sing sampurna,
C. Donya lan tahta bisa mbedakake antarane wong  sing sugih lan sing mlarat.
D. Manungsa diibaratake makhluk sing paling kuasa amarga diciptakake sampurna Wacanen kang patitis !
Satwa  Koleksi KBS Mati

SURABAYA,  TEMPO . CO. Esuk mau , selasa  7 Januari 2014, KBS ( Kebun Binatang Surabaya ) digegerake karo matine Michael, singa Afrika  ing njero kandhange.  Michael sing umure lagi 1,5  tahun iku mati kajiret kawat waja ( sling ) sing dienggo narik lawang kandhange.  Sabanjure anak wedhus gunung Afrika uga ditemokake mati ing kandhange.
Kematian iki banjur ndadekake pitakonan.  Akeh pihak sing rumangsa kematiane Michael mau ora wajar.  Salah sijine senior Advisor World Wide Foundation ( WWF) Indonesia , Hadi Alikodra.  Manut panemune , ora ana kewan mati kanthi njiret gulune dhewe.
Ndeleng kahanan iki , Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya,  AKBP  Firman , banjur ngadakake autopsi marang bangkene Michael .  Asil autopsi  sawetara , Michael mati keracunan amarga gulune kajiret kawat waja (sling ).  Bab iki disebabake kewan iki akeh tingkahe.
Kanggo njaga keamanane satwa ing njero KBS,  ing njero kandhang satwa konservasi lan fasilitas show satwa bakal dipasang kamera CCTV. Tujuane supaya  kandhang satwa bisa dipantau terus  lan nyegah tindakan jahat utawa sabotase marang satwa-satwa mau.

I. Wenehana tanda ping ( X ) ing aksara a, b, c utawa d sing  ana ing ngarepe wangsulan sing paling bener !

1. Sapa paraga utawa tokoh utama ing wacan ndhuwur ?
A .Michael
B. AKBP Firman
C. Hadi Alikodra
D. Kasat Reskrim

2. Kepriye asile autopsi  marang bangkene Michael   ?
A. Michael mati  keracunan                     
B. Michael mati dipateni
C. Michael mati kekurangan oksigen
D. Michael mati bunuh diri

3. Ukara pitakon kang mathuk kanggo mangerteni isi paragraf  kapisan  yaiku . . ..
A. Kapan Michael, Singa Afrika iku mati ? 
B.  Apa sing ditindakake Kasat Reskrim ?
C. Kepriye cara  nyegah kadadeyan iku  ? 
D. Kenek apa singa Afrika iku mati ?

4.  Budi        : ” Pak, Pakaian lan obat-obatan ingkang sampun dipun bungkus lajeng dipun   asta  dhateng pundi, Pak ?”
Pak Mardi : ”O, masalah kuwi gampang. Sesuk yen wis dibungkusi, ana petugas saka PMI sing njupuk.”
     Wati : ” . . . . ?”
     Pak Mardi : ” Prayogane ya mengkono,  Kanthi dibungkus dhewe –dhewe, gampang anggone njupuk sing diperlokake.”
     Ukara  basa krama inggil sing cocog kanggo njangkepi pacelathonan ing ndhuwur yaiku  . . .
A. ” Pak, Pakaian lan obat-obatan ingkang sampun dipun bungkus lajeng dipun   asta dhateng pundi, Pak ?”
B. ”O, masalah kuwi gampang. Sesuk yen wis dibungkusi, ana petugas saka PMI sing njupuk.”
C. ” Pakaian diwasa kaliyan lare-lare punapa dipun bungkus benten-benten, Pak?”
D. ”Prayogane ya mengkono,  Kanthi dibungkus dhewe –dhewe, gampang anggone njupuk sing diperlokake.”

5.  Kembange dak sirami saben sore .   Yen didadekake ukara  tanduk . . ..
A. Saben sore  kembange  dak sirami.
B. Kembange nyiram aku saben sore.
C. Aku nyirami kembange saben sore.
D. Kowe nyirami kembange  saben sore.

 6. Layangan

Delengen ika ,
Lelumban ing langit biru.
Ngiwo nengen munggah mudhun
Kaya iya-iya
Kegedhen angin pedhot , kabur endi parane
Aku iki mung sadermo lakon
Gumantung marang si Kuncung
sing nglakokake benang

    guritan sapada ing ndhuwur  yen digancarake ( didadekake prosa ) . . ..
A.Wong urip iku aja duwe watak gumedhe amarga kabeh iku  mung titipane gusti Allah.
B. Manungsa iku duwe panguwasa awit tinakdir minangka makluk sing sampurna,
C. Donya lan tahta bisa mbedakake antarane wong  sing sugih lan sing mlarat.
D. Manungsa diibaratake makhluk sing paling kuasa amarga diciptakake sampurna


Wacanen kang patitis !
Satwa  Koleksi KBS Mati

SURABAYA,  TEMPO . CO. Esuk mau , selasa  7 Januari 2014, KBS ( Kebun Binatang Surabaya ) digegerake karo matine Michael, singa Afrika  ing njero kandhange.  Michael sing umure lagi 1,5  tahun iku mati kajiret kawat waja ( sling ) sing dienggo narik lawang kandhange.  Sabanjure anak wedhus gunung Afrika uga ditemokake mati ing kandhange.
Kematian iki banjur ndadekake pitakonan.  Akeh pihak sing rumangsa kematiane Michael mau ora wajar.  Salah sijine senior Advisor World Wide Foundation ( WWF) Indonesia , Hadi Alikodra.  Manut panemune , ora ana kewan mati kanthi njiret gulune dhewe.
Ndeleng kahanan iki , Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya,  AKBP  Firman , banjur ngadakake autopsi marang bangkene Michael .  Asil autopsi  sawetara , Michael mati keracunan amarga gulune kajiret kawat waja (sling ).  Bab iki disebabake kewan iki akeh tingkahe.
Kanggo njaga keamanane satwa ing njero KBS,  ing njero kandhang satwa konservasi lan fasilitas show satwa bakal dipasang kamera CCTV. Tujuane supaya  kandhang satwa bisa dipantau terus  lan nyegah tindakan jahat utawa sabotase marang satwa-satwa mau.

I. Wenehana tanda ping ( X ) ing aksara a, b, c utawa d sing  ana ing ngarepe wangsulan sing paling bener !

1. Sapa paraga utawa tokoh utama ing wacan ndhuwur ?
A .Michael
B. AKBP Firman
C. Hadi Alikodra
D. Kasat Reskrim

2. Kepriye asile autopsi  marang bangkene Michael   ?
A. Michael mati  keracunan                     
B. Michael mati dipateni
C. Michael mati kekurangan oksigen
D. Michael mati bunuh diri

3. Ukara pitakon kang mathuk kanggo mangerteni isi paragraf  kapisan  yaiku . . ..
A. Kapan Michael, Singa Afrika iku mati ? 
B.  Apa sing ditindakake Kasat Reskrim ?
C. Kepriye cara  nyegah kadadeyan iku  ? 
D. Kenek apa singa Afrika iku mati ?

4.  Budi        : ” Pak, Pakaian lan obat-obatan ingkang sampun dipun bungkus lajeng dipun   asta  dhateng pundi, Pak ?”
Pak Mardi : ”O, masalah kuwi gampang. Sesuk yen wis dibungkusi, ana petugas saka PMI sing njupuk.”
     Wati : ” . . . . ?”
     Pak Mardi : ” Prayogane ya mengkono,  Kanthi dibungkus dhewe –dhewe, gampang anggone njupuk sing diperlokake.”
     Ukara  basa krama inggil sing cocog kanggo njangkepi pacelathonan ing ndhuwur yaiku  . . .
A. ” Pak, Pakaian lan obat-obatan ingkang sampun dipun bungkus lajeng dipun   asta dhateng pundi, Pak ?”
B. ”O, masalah kuwi gampang. Sesuk yen wis dibungkusi, ana petugas saka PMI sing njupuk.”
C. ” Pakaian diwasa kaliyan lare-lare punapa dipun bungkus benten-benten, Pak?”
D. ”Prayogane ya mengkono,  Kanthi dibungkus dhewe –dhewe, gampang anggone njupuk sing diperlokake.”

5.  Kembange dak sirami saben sore .   Yen didadekake ukara  tanduk . . ..
A. Saben sore  kembange  dak sirami.
B. Kembange nyiram aku saben sore.
C. Aku nyirami kembange saben sore.
D. Kowe nyirami kembange  saben sore.

 6. Layangan

Delengen ika ,
Lelumban ing langit biru.
Ngiwo nengen munggah mudhun
Kaya iya-iya
Kegedhen angin pedhot , kabur endi parane
Aku iki mung sadermo lakon
Gumantung marang si Kuncung
sing nglakokake benang

    guritan sapada ing ndhuwur  yen digancarake ( didadekake prosa ) . . ..
A.Wong urip iku aja duwe watak gumedhe amarga kabeh iku  mung titipane gusti Allah.
B. Manungsa iku duwe panguwasa awit tinakdir minangka makluk sing sampurna,
C. Donya lan tahta bisa mbedakake antarane wong  sing sugih lan sing mlarat.
D. Manungsa diibaratake makhluk sing paling kuasa amarga diciptakake sampurna

 Soal Online Latihan UAS Bahasa Daerah Kelas 6 dan Kunci Jawaban disini


Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "50 Soal Online Latihan UAS Bahasa Daerah Kelas 6 dan Kunci Jawaban"

Post a Comment

Iklan Penelusuran

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel