Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bahasa Daerah Kelas 2 Bab 6 Banyu, Bumi, Lan SrengengeBahasa Daerah Kelas 2 Bab  6  Banyu, Bumi, Lan Srengenge

DISIPLIN !    Kata kunci untuk tetap sehat menghadapi Corona. Disiplin jaga jarak, cuci tangan, tidak memegang hidung, mulut dan mata.
Sumber : Buku   Tantri Basa Kelas 2
SOAL ONLINE ADA DI BAGIAN AKHIR ARTIKEL INI
Banyu, Bumi, Lan Srengenge
Kita kabeh butuh banyu.
Banyu kanggo ngombe, masak, lan adus.
Banyu kanggo umbah-umbah lan korah-korah.
Kewan lan tetuwuhan uga mbutuhake banyu.
Kita kabeh manggon ing salumahe bumi.
Panggonan uripe manungsa kewan lan
tetuwuhan.
Mula bumi kudu tansah dijaga murih lestari
Supaya bisa nyukupi butuhe manungsa.
Ing angkasa katon srengenge sumunar.
Sunare madhangi bumi lan saisine.
Yen esuk mlethek ing sisih wetan.
Srengenge dadi sumber panguripan.
Panguripan tumrap manungsa, kewan, lan
tetuwuhan
Yen sore angslup ing sisih kulon.

Wangsulana  Pitakon ing ngisor iki!

1. Kita kabeh mbutuhake apa?

2. Banyu digunakake kanggo apa?

3. Saliyane manungsa sapa bae sing mbutuhake
banyu?

4. Kita kabeh manggon ing ngendi?

5. Kewan lan wit-witan urip ana ing ngendi?

6. Bumi kudu dijaga murih apa?

7. Kapan  srengenge katon sumunar?

8. Yen wayah esuk srengengene mlethek ing
sisih ngendi?

9. Apa sebabe srengenge diarani sumber
panguripan?

10. Yen wayah sore srengengene angslup ing
sisih ngendi?


https://www.bimbelsemanggi.com/p/blog-page_7.html

Agar terhindar dari penyebaran Covid19 : tetap belajar di rumah dan hindari kerumunan serta jarak orang dengan orang dimanapun berada harus lebih dari 1 meter.

Gatekna tabel ing ngisor iki!

Katrangan:

Tembung ngoko  : mung digunakake kanggo basa ngoko

Madya/krama : digunakake tumrap awake dhewe

Krama inggil : digunakake kanggo ngurmati wong liya

Krama andhap : digunakake kanggo ngasorake
awake dhewe

Tuladha:
1. a. Adhik sampun nedha. (mangan)
    b. Bapak sampun dhahar. (mangan)
2. a. Sakit kula sampun saras.        (waras)
    b. Gerahipun Eyang sampun dhangan. (waras)

 DILARANG BERDEKATAN & DILARANG BERKUMPUL. Tetap di rumah kecuali belanja makanan & berobat. Patuhi agar penyebaran virus dapat segera dihentikan. Covid19.go.id
CEK RANGKING DISINI (UJI COBA)

Post a Comment for "Bahasa Daerah Kelas 2 Bab 6 Banyu, Bumi, Lan Srengenge"